Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Počítačová grafika

Cílem předmětu Počítačová grafika je naučit žáka základnímu užití grafických programů. Důraz je kladen na grafický rastrový a vektorový software. Žák se naučí přenášet data mezi jednotlivými aplikacemi, používat různé datové formáty i jejich vzájemnou konverzi. Žák si osvojí základy fotografování a následného zpracování.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • pořizování fotografií s využitím mobilních telefonů (skupinová práce, sdílení dat a fotografií přes cloudová úložiště)
  • bitmapová grafika 2D – úprava fotografií, retušování, práce s vrstvami, či použití různých grafických filtrů
  • vektorová grafika 2D – vytvoření diagramů, grafů, ilustrací, komiksů, pexesa, vytvoření grafické uživatelské identity
  • 3D grafika – vytváření tvarů, 3D objektů pro domácí využití
  • animace – vytváření krátkých animovaných příběhů