Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Rozšiřující úlohy z matematiky a českého jazyka

Cílem předmětu v části zaměřené na ČJ je rozvinout žákovy jazykovědné a stylistické dovednosti, obohatit jeho slovní zásobu a tříbit jazykový cit. Nejedná se o přípravu na přijímací zkoušky! Žák se bude orientovat v literárně vědných pojmech a prohloubí si znalosti práce s odbornými texty. Naučí se čelit jazykové manipulaci a zdokonalí se ve psaní vlastních textů.  Žáci budou hodnoceni na základě plnění průběžně zadávaných úkolů a aktivity a spolupráce v hodině.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • stavba mediálního sdělení
  • odborné texty a jejich praktické využití
  • rozbor uměleckého textu
  • literatura ve filmu

 

Cílem předmětu v matematické části je rozšířit matematické dovednosti, matematickou a finanční gramotnost. Pozor: nejedná se o přípravu na přijímací zkoušky.

Během školního roku se žáci seznámí s těmito tématy:

  • Prohlubování vědomostí již probraného učiva
  • Úprava lomených výrazů
  • Goniometrické funkce
  • Finanční gramotnost