Základní škola náměstí Míru
"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš sám."
(neznámý autor)

Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“

Pro žáky 9. tříd jsme na naší škole připravili projekt v duchu inovativních metod výuky, kde se snažíme rozvíjet všechny žákovské kompetence spolu s digitální a čtenářskou gramotností dle Strategie vzdělávání MŠMT 2030+.

Žáci museli uplatnit a rozvinout znalosti a dovednosti z mnoha předmětů: český a anglický jazyk, přírodopis, dějepis, zeměpis a v neposlední řadě i z informatiky. Vedli jsme je ke kritickému myšlení i ke splnění digitálních a pracovních kompetencí dle RVP ZV.

Žáci byli rozděleni do devíti pracovních skupin, kde si sami určovali své týmové role. Byla jim přidělena jedna z námi vytipovaných pověstí z okolí naší školy nebo Liberce. Každý tým pracoval na individuálních úkolech ke své pověsti. Žáci porovnávali různé varianty pověstí, hledali shodné znaky s pohádkami, zobecňovali podobné příběhy z Čech i ciziny, děj pověsti převyprávěli v českém i anglickém jazyce, hledali klíčová slova, fotografovali, vytvářeli prezentace, animace, komiksy, audio podcasty, reportáže, videa, mapy příběhů, pracovali v geografickém informačním systému, zjišťovali klíčové historické události i data a spojovali je mezi sebou a analyzovali jejich vývoj v průběhu času.

Zopakovali si tak liberecké historické události vázající se k pověstem, dále přírodní zajímavosti i geologický vývoj území, splnili aktivitu v terénu. Pracovali se zdroji, posuzovali jejich věrohodnost, dbali na správnou formální úpravu textu v textovém procesoru.

Objevovali i svět umělé inteligence a zadávali promty: například umělá AI vytvořila fotografii či ilustraci zasazenou do doby pověsti. Výstupem projektů je elektronická nástěnka „padlet“ pověstí, kde žáci sdílejí své výstupy a dále elektronické mapy – jedna na Google Earth Pro a druhá vytvořená v programu arcGIS, kde jsou zaznamenány jednotlivé pověsti v podobě QR kódu podle místa. Odkaz na padlety obou tříd naleznete níže.

Na závěr jsme se na některá místa z pověstí společně vypravili – trasu naplánovali sami žáci – a seznámili se s pověstmi ostatních skupin.

Doufáme, že se nám podařilo naše deváťáky kvalitně připravit na studium na střední škole, a přejeme jim hodně úspěchů.

 

9. A    9. B

Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“ Mezipředmětový projekt „Pověsti Liberecka“